James (Jim) FITZSIMONS : 5. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : az Unió a Nemzetek Európájáért képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fianna Fáil Party (Írország)

Képviselok 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Fogyasztóvédelemi Bizottság
 • 13-09-1999 / 14-01-2002 : Petíciós Bizottság
 • 30-09-1999 / 14-01-2002 : A Mashreq országokkal és az Öböl-országokkal való kapcsolatokért felelos küldöttség
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Környezeti, Közegészségügyi és Fogyasztópolitikai Bizottság
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Petíciós Bizottság
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : A Mashreq és az Öböl-országokkal folytatott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

 • 21-07-1999 / 12-03-2000 : Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
 • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Az EU-Ciprus Interparlamentáris Bizottsághoz delegáltak
 • 01-03-2000 / 14-01-2002 : Fejlesztési és Együttmuködési Bizottság
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Az Állampolgári Jogokért és Szabadságjogokért, a Belügyekért és az Igazságügyért Felelős Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Recommendation for second reading on the common position adopted by the Council with a view to adopting a European Parliament and Council directive on action to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants by engines intended to power agricultural or forestry tractors and amending Council Directive 74/150/EEC - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0071/2000 -  
-
ENVI 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk