Constanze KREHL : 5. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : az Európai Szocialisták Pártjának képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Németország)

Elnök 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Az EU-Oroszország Parlamenti Kooperációs Bizottsághoz delegáltak

Képviselok 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Költségvetési Bizottság
  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Küldöttségi Elnökök Értekezlete
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Költségvetési Bizottság
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : A Japánnal folytatott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Regionális Politikai, Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Regionális Politikai, Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
  • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Az EU-Cseh Köztársaság Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

MOTION FOR A RESOLUTION on the jailing of Russian military journalist Grigorii Pasko and the closure of TV‑6 EN  
- B5-0084/2002  

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Kapcsolat