Constanze KREHL : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Németország)

Képviselok 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Regionális Fejlesztési Bizottság
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : A Közép-Amerikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regionális Fejlesztési Bizottság

Póttag 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Költségvetési Bizottság
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az EU–Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség
  • 17-06-2010 / 30-06-2011 : A 2013 utáni fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kihívásokkal és költségvetési forrásokkal foglalkozó különbizottság
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Költségvetési Bizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a 2013 utáni fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kihívásokról és költségvetési forrásokról  
- REGI_AD(2011)454403 -  
-
REGI 
VÉLEMÉNY az Európai Beruházási Bank (EBB) 2008. évi éves jelentéséről  
- REGI_AD(2010)430816 -  
-
REGI 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokról: tanulságok és a következő lépések  
- REGI_AD(2014)528070 -  
-
REGI 
VÉLEMÉNY az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról és a „behálózott kontinens” megteremtéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról, valamint a 2002/20/EK, 2002/21/EK és 2002/22/EK irányelv és az 1211/2009/EK és 531/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- REGI_AD(2014)524757 -  
-
REGI 
VÉLEMÉNY Előremutató politikatervezés és hosszú távú trendek: a kapacitásépítés költségvetési vonzatai  
- REGI_AD(2013)506192 -  
-
REGI 

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Kapcsolat