Constanze KREHL : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Németország)

Elnök 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Az EU–Chile Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Az EU–Chile Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Küldöttségi Elnökök Értekezlete
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Regionális Fejlesztési Bizottság

Póttag 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, valamint a 2012/2002/EK, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU, az 1307/2013/EU, az 1308/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU, a 283/2014/EU és a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá az 541/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- REGI_AD(2017)597458 -  
-
REGI 
VÉLEMÉNY „A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni felülvizsgálatának előkészítése: a Parlament észrevételei a Bizottság javaslatát megelőzően” című jelentéstervezetről  
- REGI_AD(2016)580479 -  
-
REGI 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az európai biztonság és védelem céljait szolgáló világűrbeli képességekről  
- ITRE_AD(2016)575369 -  
-
ITRE 

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) DE  
 

Meine Stimme für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Kohäsionsfonds (KF) unterstützt Investitionen in Höhe von 272 Milliarden Euro für Innovation, soziale Projekte, Infrastruktur inklusive Netzausbau sowie den Kampf gegen den Klimawandel für die Jahre 2021 bis 2027. In Europa sollen damit 1 Million Arbeitsplätze geschaffen werden, und ich habe mich dafür eingesetzt, dass keine Region davon ausgenommen wird.
Ich habe bei den Änderungsanträgen für ambitioniertere Ziele im Kampf gegen den Klimawandel gestimmt und gegen Millionen Euro öffentliche Investitionen für Flughäfen und Investitionen in fossile Brennstoffe. Ich freue mich, dass wir uns in Bezug auf die fossilen Energieträger durchsetzen konnten und somit sozial und ökologisch nachhaltige Investitionen in die Zukunft sicherstellen können.
Die Anträge gegen verschwenderische Investitionen in Flughäfen wurden leider von einer konservativen Mehrheit niedergestimmt, ebenso wie Anträge, mit denen Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge und MigrantInnen sinnvollerweise bereits bei deren Ankunft beginnen können.

Az Unió védelmi iparának versenyképességét és innovációs képességét támogató európai védelmi ipari fejlesztési program létrehozása (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) DE  
 

Die SPD-Gruppe im Europaparlament wendet sich weder gegen eine Europäische Verteidigungsunion noch gegen PESCO, sowie die dadurch entstehenden Synergie- und Einsparungseffekte. Um die Verteidigungsunion umzusetzen, brauchen wir aber vor allem den politischen Willen der Mitgliedstaaten. Eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der bereits heute gut aufgestellten europäischen Verteidigungsindustrie, die mit dem Europäischen Programm zur industriellen Entwicklung im Verteidigungsbereich angestrebt wird, ist hingegen falsch konzipiert. Denn es löst die Probleme bestehender Doppelstrukturen und Inkompatibilitäten in der Rüstungsbeschaffung nicht. Stattdessen befördert der Fokus auf die Wettbewerbsfähigkeit vor allem europäische Waffenexporte. In diesem Zusammenhang kritisieren wir die mangelnde Exportkontrolle. Einer Subventionierung für prosperierende Rüstungskonzerne mit europäischem Steuergeld aus zivilen Förderprogrammen stimmen wir als SPD-Gruppe im Europaparlament nicht zu. EU-Mittel sollten im Rahmen einer EU-Industriestrategie an Sektoren mit wirklichem Förderungsbedarf vergeben werden.

Az EU–Kanada átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás megkötése (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017) DE  
 

Ich habe für das CETA-Abkommen mit Kanada gestimmt, da wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten den Text nach intensiver Analyse in entscheidenden Punkten verbessert haben. Ich halte es für wichtig, mit dem Abkommen den Grundstein für eine faire, nachhaltige Handelspolitik zu setzen, gerade in Zeiten von zunehmendem Protektionismus und Hegemonieansprüchen.
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben uns als einzige Fraktion im Europäischen Parlament intensiv mit den Inhalten des Abkommens auseinandergesetzt, Verbesserungen gefordert und diese auch durchgesetzt. So haben wir zum Beispiel unsere Kernforderung erreicht, die intransparenten Schiedsstellen aus dem fertig ausgehandelten Vertrag zu streichen. Dies ist ein einmaliger Erfolg in der Geschichte der EU-Handelspolitik. Zudem haben wir Sozialdemokraten die Verankerung und Stärkung von Arbeitnehmerrechten durchgesetzt.
In der Gesamtabwägung sind wir deswegen nach intensiven Debatten zu dem Schluss gekommen, dass der uns vorliegende Text unsere Unterstützung erhalten kann.
Das CETA-Abkommen bietet die Grundlage, auf der zukünftige Abkommen aufbauen müssen.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Kapcsolat