Alex MAYER : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 15-11-2016 / 01-07-2019 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 15-11-2016 / 01-07-2019 : Labour Party (Egyesült Királyság)

Képviselok 

 • 30-11-2016 / 18-01-2017 : Külügyi Bizottság
 • 30-11-2016 / 18-01-2017 : Emberi Jogi Albizottság
 • 30-11-2016 / 12-02-2017 : A dél-ázsiai országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 04-02-2018 : Külügyi Bizottság
 • 19-01-2017 / 04-02-2018 : Emberi Jogi Albizottság
 • 13-02-2017 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Gazdasági és Monetáris Bizottság

Póttag 

 • 29-11-2016 / 18-01-2017 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 29-11-2016 / 18-01-2017 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság
 • 29-11-2016 / 01-07-2019 : Az EU–Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 24-01-2018 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) EN  
 

. – This report covers European Social Fund Plus (ESF+) funding for 2021-2027, looking at creating employment and social inclusion linked to 11 specific objectives. What foresight! What a difference from the state of affairs in Britain where we do not have the faintest idea what is going to happen at the end of this week. ESF funding currently makes a real difference in my region, with the Luton Aspire Project providing mentoring to get young people into work, supporting carers in Leigh on Sea and training the next generation of farm managers in East Anglia. However, organisations have been left completely in the dark about replacements for European funding programmes after Brexit. The Government have promised to replace the GBP 447 million of European funding that the East of England receives with a new ‘Shared Prosperity Fund’. However, they have completely failed to give details as to how the fund will actually work. We need clarity. The Shared Prosperity Fund needs more than a snazzy name.

Az EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás (A8-0053/2019 - David Martin) EN  
 

. ‒ The Investment Protection Agreement between the EU and Singapore will benefit only those who have already benefited the most from globalisation. It will create new privileges for multinationals in 16 EU Member States, and fail to remove the privileges that already exist in the other 12. Because it provides special justice to foreign investors, it directly attacks the fundamental principle that we should all be equal before the law, no matter how rich or poor.
And there is no economic argument to support it. The Commission has never been able to demonstrate any link between investment court systems (ICS) or investor-state dispute settlement (ISDS) and investment flows – because there isn’t one. Another way is possible. The argument that you need ICS to eradicate ISDS is completely disingenuous. I fundamentally object to any kind of privileged justice for multinationals and so I voted against this unworthy agreement.

Az egyes digitális szolgáltatások nyújtásából származó bevételek után fizetendő digitális szolgáltatási adó közös rendszere (A8-0428/2018 - Paul Tang) EN  
 

. – In Britain, our high streets are under pressure. Shops are closing and at least 35 000 retail jobs have been lost or put at risk of redundancy this year. One challenge for these ‘bricks and mortar shops’ is competition from online retailers who are paying far less tax than their high street counterparts. That’s why I am pleased to support increasing the tax rate on digital services provided by tech giants like Amazon. It is only fair that they pay their fair share. This digital tax will raise additional resources for our public services and help protect jobs on our high streets.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat