Íñigo MÉNDEZ DE VIGO : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja - Tag
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Popular (Spanyolország)

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Az EU-Bulgária Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Alkotmányügyi Bizottság

Póttag 

 • 22-07-2004 / 06-09-2005 : Jogi Bizottság
 • 07-09-2005 / 14-01-2007 : Külügyi Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Külügyi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Külügyi Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Unió és a földközi-tengeri térség országai közötti kapcsolatokról  
- AFCO_AD(2008)412192 -  
-
AFCO 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a külpolitikai, biztonsági és védelmi unióról  
- P6_DCL(2007)0010 - Elévült  
Elmar BROK , Nicole FONTAINE , Bronisław GEREMEK , Jo LEINEN , Íñigo MÉNDEZ DE VIGO  
Kiosztás dátuma : 31-01-2007
Lejárat időpontja : 30-04-2007
Aláírók száma : 279 - 30-04-2007
Írásbeli nyilatkozat a európai szegénység megszüntetéséről, mint egy tisztességesebb európai szociális modell alapjáról  
- P6_DCL(2005)0061 - Elévült  
Íñigo MÉNDEZ DE VIGO , Ilda FIGUEIREDO , Bronisław GEREMEK , Jean LAMBERT , Martine ROURE  
Kiosztás dátuma : 24-10-2005
Lejárat időpontja : 24-01-2006
Aláírók száma : 211 - 24-01-2006

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.