John FLACK : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 28-06-2017 / 01-07-2019 : Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

  • 28-06-2017 / 01-07-2019 : Conservative Party (Egyesült Királyság)

Képviselok 

  • 04-07-2017 / 13-09-2017 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
  • 04-07-2017 / 01-07-2019 : Regionális Fejlesztési Bizottság
  • 04-07-2017 / 01-07-2019 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

  • 04-07-2017 / 05-07-2017 : Petíciós Bizottság
  • 04-07-2017 / 01-07-2019 : A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Halászati Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai stratégiáról  
- PECH_AD(2018)619288 -  
-
PECH 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman) EN  
 

John Flack MEP, on behalf of the UK Conservative delegation of the ECR Group.
The UK Conservative delegation of the ECR voted in favour of this report as it provides a valuable insight into the challenges and obstacles faced by internal EU border regions. Moreover, it highlights good practices and success stories as well as the importance of access to public services, and small-scale projects in bringing people together and generating new potential for local development.
Nonetheless, we would like to underline that we do oppose any recommendation of a ‘significantly increased budget’ for European Territorial Cooperation projects. The benefits of these projects require further assessment before such a recommendation could be justified. Furthermore, any suggestion that Member States should consider aligning their legal systems and any forced multilingual approach to administration would unnecessarily trample on the sovereignty of Member States to decide on these issues as they see fit.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Nyilatkozat a képviselők részvételéről harmadik fél által szervezett eseményeken