Nosheena MOBARIK : Kezdőlap 

Tag 

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 
A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség 

Póttag 

Halászati Bizottság 
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 
Emberi Jogi Albizottság 
Az EU–Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség 

Kapcsolat