Asim ADEMOV : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-09-2017 / 01-07-2019 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 14-09-2017 / 01-07-2019 : Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgária)

Képviselok 

 • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Póttag 

 • 04-10-2017 / 13-12-2017 : A pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás tekintetében az uniós jog állítólagos megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali visszásságoknak a kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság
 • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Külügyi Bizottság
 • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Emberi Jogi Albizottság
 • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Az Arab-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Nagyobb interpellációk 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő, vita által követett nagyobb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlament összes képviselőjének legalább 5%-a terjesztheti elő. 139. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása (Koszovó) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) BG  
 

. – Подкрепих доклада относно определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово). Комисията по външни работи многократно е подкрепяла облекчаване на визовия режим и либерализиране на визовия режим за всички страни от Западните Балкани като начин за насърчаване на контактите между хората и за укрепване на отношенията с ЕС. Косово е единствената страна от Западните Балкани, която – от 2010 г. насам – не се е възползвала от споразумение за облекчаване на визовия режим и понастоящем е единствената страна, чиито граждани се нуждаят от виза, за да пътуват в ЕС. Тази ситуация създаде сред населението силно чувство на „граждани втора категория“ и на „блокиране“, което създава натиск, който в миналото подтикна гражданите да търсят други начини за пътуване в ЕС. Пътуването без визи не само дава възможност за контакти между хората, за по-добро трансгранично сътрудничество, за културен, образователен и професионален обмен, но и спомага за намаляване на незаконната миграция. Либерализираният визов режим ще открие възможности за гражданите да пътуват в чужбина с цел туризъм, да посещават роднини и приятели, без да трябва да се изправят пред дълги и скъпо струващи визови процедури.

Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége (átdolgozás) (A8-0288/2018 - Michel Dantin) BG  
 

. – Подкрепих доклада относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Изискванията, определени в настоящата директива, следва да отразяват националната ситуация и условията, в които са поставени водоснабдителните предприятия в държавите членки. Водите, предназначени за консумация от човека, имат основна роля в продължаващите усилия на Съюза за укрепване на опазването на здравето на човека и на околната среда срещу химикали, нарушаващи функциите на ендокринната система. Регулирането на съединенията, нарушаващи функциите на ендокринната система, в настоящата директива представлява обещаваща стъпка в съответствие с актуализираната стратегия на ЕС относно веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, която Комисията е длъжна да изготви незабавно. Неефективното използване на водните ресурси, по-специално течовете във водоснабдителната инфраструктура, води до прекомерно използване на оскъдните източници на води, предназначени за консумация от човека. Действителното премахване на техническите бариери и съответствието на всички продукти и материали в контакт с води, предназначени за консумация от човека, на равнището на Съюза може да бъде постигнато само чрез установяване на минимални изисквания за качество на равнището на Съюза. В резултат на това тези разпоредби следва да бъдат засилени посредством процедура за хармонизация на такива продукти и материали. Тези дейности следва да се основават на опита и постиженията на редица други държави членки.

A szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és mentesítési eljárások hatékonyságának növelése (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) BG  
 

. – Подкрепих доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС. Без да засяга основните права и свободи на работниците, настоящата директива цели премахването на такива пречки, като гарантира, че жизнеспособните предприятия и предприемачи, включително еднолични търговци, които са икономически жизнеспособни, с финансови затруднения разполагат с достъп до ефективни национални рамки за превантивно преструктуриране, които им позволяват да продължат да осъществяват дейност. Държавите членки могат да предвидят и други средства за защита на длъжниците освен изискваните съгласно настоящата директива, включително договорни средства. Комисията насърчава държавите членки да определят минимални стандарти по отношение на специалистите, като например обучение и професионална квалификация, регистрация като практикуващ специалист, лична отговорност, професионалния етичен кодекс, застраховка и добра репутация. Държавите членки гарантират, че специалистите в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс, както и други ефективни надзорни механизми във връзка с предоставянето на такива услуги, се съобразяват с нормативно уредени кодекси за поведение, които включват най-малко разпоредби във връзка с обучението, квалификацията, лицензирането, регистрацията, личната отговорност, застраховането и добрата репутация.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Kapcsolat 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08F158
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T09015
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postacím 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08F158
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: