Thomas WAITZ : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 10-11-2017 / 01-07-2019 : Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

  • 10-11-2017 / 01-07-2019 : Die Grünen - Die Grüne Alternative (Ausztria)

Alelnök 

  • 27-11-2017 / 01-07-2019 : A Bosznia-Hercegovinával és Koszovóval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Képviselok 

  • 13-11-2017 / 26-11-2017 : A Bosznia-Hercegovinával és Koszovóval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

  • 13-11-2017 / 01-07-2019 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
  • 13-11-2017 / 01-07-2019 : Az EU–Szerbia Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség
  • 13-11-2017 / 01-07-2019 : Az EU–Montenegró Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség
  • 06-12-2017 / 01-07-2019 : Petíciós Bizottság
  • 08-02-2018 / 12-12-2018 : A peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- AGRI_AD(2018)626778 -  
-
AGRI 
VÉLEMÉNY az állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli szállítás közbeni védelméről szóló 2005/1/EK rendeletre vonatkozó végrehajtási jelentésről  
- PETI_AD(2018)625385 -  
-
PETI 
VÉLEMÉNY a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és az 1293/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- AGRI_AD(2018)623976 -  
-
AGRI 

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat