Maria Gabriela ZOANĂ : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 30-01-2018 / 01-07-2019 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 30-01-2018 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Románia)

Alelnök 

 • 21-02-2018 / 01-07-2019 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Képviselok 

 • 05-02-2018 / 20-02-2018 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
 • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Az Arab-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

 • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 05-02-2018 / 01-07-2019 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 05-02-2018 / 01-07-2019 : A Dél-Afrikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 01-10-2018 / 01-07-2019 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- AGRI_AD(2018)625354 -  
-
AGRI 
VÉLEMÉNY a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és az 1293/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- REGI_AD(2018)625424 -  
-
REGI 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről: a 2019. évi éves növekedési jelentés  
- REGI_AD(2019)631920 -  
-
REGI 
VÉLEMÉNY a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről  
- FEMM_AD(2019)630380 -  
-
FEMM 
MÓDOSÍTÁSOK FORMÁJÁBAN MEGFOGALMAZOTT ÁLLÁSPONT az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- FEMM_AD(2018)628429 -  
-
FEMM 

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Nagyobb interpellációk 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő, vita által követett nagyobb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlament összes képviselőjének legalább 5%-a terjesztheti elő. 139. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A követelések engedményezésének harmadik felekre kifejtett hatásaira alkalmazandó jog (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) RO  
 

Într-o Europă cu o piață internă în mișcare și dezvoltare continuă, este important ca investițiile transfrontaliere în Uniune să poată fi favorizate și să fie îmbunătățit accesul la finanțare pentru întreprinderi - inclusiv întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) - și pentru consumatori.
În plus, este benefic pentru UE să existe certitudine juridică prin stabilirea de norme comune în materie de conflict de legi care să desemneze legea națională aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanțe, urmărindu-se creșterea volumului de tranzacții transfrontaliere cu creanțe. În prezent, nu există la nivelul Uniunii un set de norme armonizate în materie de conflict de legi care să reglementeze efectele față de terți ale cesiunilor de creanțe, mai ales în cazul cesiunilor transfrontaliere de creanțe.
Lipsa securității juridice generează un risc juridic în asemenea situații - care nu există în cazul cesiunilor interne -, întrucât se pot aplica norme materiale naționale diferite în funcție de statul membru ale cărui instanțe sau autorități soluționează un litigiu referitor la titlul de proprietate asupra creanței.

Az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész IV program”) a 2021–2027 közötti időszakra (A8-0069/2019 - Dennis de Jong) RO  
 

Pentru a se asigura eficacitatea economiei Uniunii și sustenabilitatea finanțelor publice, în condițiile unei piețe interne dinamice, este important să existe și măsuri care permit protejarea monedei euro împotriva falsificării și a fraudelor asociate.
Susțin poziția raportorului potrivit căreia un program pentru protecția monedei euro împotriva falsificării contribuie la sensibilizarea cetățenilor Uniunii, sporirea încrederii cetățenilor în această monedă și îmbunătățirea protecției monedei euro, în special printr-o diseminare constantă a rezultatelor acțiunilor susținute prin acest program.
Consider că o protecție solidă a monedei euro împotriva falsificării este o componentă esențială a securității și competitivității economiei UE, acest aspect fiind direct legat de obiectivul UE de a îmbunătăți funcționarea eficientă a uniunii economice și monetare.

Az EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás (A8-0053/2019 - David Martin) RO  
 

Singapore este de departe cel mai important partener al UE din ASEAN, lucru dovedit de faptul că această țară asigură aproape o treime din comerțul cu bunuri și servicii dintre UE și ASEAN și aproximativ două treimi din investițiile dintre cele două regiuni. În plus, peste 10 000 de întreprinderi europene își au birourile regionale în Singapore.
Consider foarte benefic faptul că Singapore va proteja aproximativ 190 de indicații geografice ale Uniunii Europene în beneficiul producătorilor europeni din sectorul produselor alimentare și al băuturilor, în contextul în care Singapore ocupă locul cinci în Asia ca piață de export pentru produsele alimentare și băuturile din UE, înregistrând exporturi anuale în valoare de aproximativ 2 miliarde de euro.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat