Oscar LANCINI : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 17-04-2018 / 01-07-2019 : Nemzetek és Szabadság Európája képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

  • 17-04-2018 / 01-07-2019 : Lega Nord (Olaszország)

Képviselok 

  • 02-05-2018 / 01-07-2019 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
  • 02-05-2018 / 01-07-2019 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Póttag 

  • 19-04-2018 / 01-07-2019 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
  • 19-04-2018 / 01-07-2019 : Az EU–Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A Jogok és értékek program létrehozása (A8-0468/2018 - Bodil Valero) IT  
 

Secondo questa relazione, la missione civilizzatrice su cui si fonda la vita dell'UE dovrebbe essere messa all'asta del migliore offerente e declassata come contratto di appalto con l'ONG di turno. Questi soggetti giuridici hanno scopi propri, che non sempre corrispondono con quelli dell'Unione, e sostenerli economicamente comporterebbe una serie di rischi morali che questo Parlamento non si può più permettere. Per questo ho espresso il mio voto contrario.

A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz tevékenységeit kiegészítő Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz (A8-0448/2018 - Vladimir Urutchev) IT  
 

La relazione propone la creazione di un ampio strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale con la funzione di promuovere e trasferire norme, standard e prassi consolidate in materia di sicurezza nucleare. Vista la natura transfrontaliera del rischio e le difficoltà di alcuni paesi terzi di provvedere in autonomia, ho votato favorevolmente la relazione.

A vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozása (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) IT  
 

Esiste attualmente uno squilibrio nell'esecuzione dei controlli doganali da parte degli Stati membri. Il nuovo strumento proposto relativo alle attrezzature per il controllo doganale per il settennato 2021-2027 punta a migliorare l'equivalenza, nell'esecuzione dei controlli doganali, in tutti gli Stati membri. Il testo va incontro all'esigenza di rafforzare significativamente il controllo delle merci, che entrano ed escono dalle frontiere esterne dell'Unione, al fine di garantirne la sicurezza. Tale sistema doganale è a tutela dei consumatori europei. Per questo, ho espresso voto positivo al testo.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok  
A képviselők az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz az alkalmazandó eljárásról. 143. cikk

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Kapcsolat