Tilly METZ : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 20-06-2018 / 01-07-2019 : Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

  • 20-06-2018 / 01-07-2019 : Déi Gréng - Les Verts (Luxemburg)

Képviselok 

  • 02-07-2018 / 01-07-2019 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
  • 02-07-2018 / 01-07-2019 : Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 24-10-2018 / 01-07-2019 : Az Andok Közösség országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

  • 26-06-2018 / 01-07-2019 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
  • 26-06-2018 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 05-09-2018 / 01-07-2019 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
  • 24-10-2018 / 01-07-2019 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozásáról, illetve a 99/2013/EU, az 1287/2013/EU, a 254/2014/EU, a 258/2014/EU, a 652/2014/EU és az (EU) 2017/826 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ITRE_AD(2018)627879 -  
-
ITRE 
VÉLEMÉNY az InvestEU program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ITRE_AD(2018)625308 -  
-
ITRE 
VÉLEMÉNY a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról  
- IMCO_AD(2018)627039 -  
-
IMCO 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Kapcsolat