Roberta ANGELILLI : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Tag
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 15-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Olaszország)
 • 16-12-2013 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Olaszország)

Alelnök 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Európai Parlament
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Európai Parlament

Képviselok 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Az Európai Parlament Elnöksége
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Afganisztánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Az Európai Parlament Elnöksége
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Póttag 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : A Maghreb-országokkal és az Arab Maghreb Unióval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 18-03-2010 / 30-06-2014 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a nők elleni erőszakról  
- LIBE_AD(2014)524504 -  
-
LIBE 
VÉLEMÉNY a „Fiatalok munkanélküliségének kezelése: lehetséges megoldások” témáról  
- FEMM_AD(2013)508138 -  
-
FEMM 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

OPINION on protecting children in the digital world EN  
- LIBE_AD(2012)491241 -  
-
LIBE 
VÉLEMÉNY a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- LIBE_AD(2010)452553 -  
-
LIBE 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az elnyomott kisebbségek és népek szabadságáról  
- P7_DCL(2014)0004 - Elévült  
Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI  
Kiosztás dátuma : 13-01-2014
Lejárat időpontja : 13-04-2014
Aláírók száma : 38 - 14-04-2014
Írásbeli nyilatkozat a nőket érintő szív- és érrendszeri betegségek korai diagnosztizálásának fejlesztéséről  
- P7_DCL(2014)0003 - Elévült  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Kiosztás dátuma : 13-01-2014
Lejárat időpontja : 13-04-2014
Aláírók száma : 151 - 14-04-2014
Írásbeli nyilatkozat a táplálkozási zavarok elleni küzdelemről  
- P7_DCL(2013)0026 - Elévült  
Roberta ANGELILLI , Mikael GUSTAFSSON , Antonyia PARVANOVA , Barbara MATERA , Erminia MAZZONI , Niccolò RINALDI , Patrizia TOIA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Cristiana MUSCARDINI , Silvia COSTA , Jean LAMBERT  
Kiosztás dátuma : 09-12-2013
Lejárat időpontja : 09-03-2014
Aláírók száma : 68 - 10-03-2014

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat