Jan MULDER : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 22-06-2010 / 30-06-2014 : a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 22-06-2010 / 30-06-2014 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Hollandia)

Elnök 

 • 03-10-2011 / 18-01-2012 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Képviselok 

 • 05-07-2010 / 18-01-2012 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 29-09-2011 / 02-10-2011 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 03-10-2011 / 18-01-2012 : Bizottsági Elnökök Értekezlete
 • 19-01-2012 / 04-07-2012 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 05-07-2012 / 30-06-2014 : Költségvetési Bizottság

Póttag 

 • 01-07-2010 / 21-11-2010 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 01-07-2010 / 30-06-2014 : A Belarusszal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 01-07-2010 / 30-06-2014 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 01-07-2010 / 30-06-2014 : Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 22-11-2010 / 28-09-2011 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 22-11-2010 / 18-01-2012 : Költségvetési Bizottság
 • 19-01-2012 / 04-07-2012 : Költségvetési Bizottság
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : A Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság
 • 05-07-2012 / 30-06-2014 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetéséről – összes szakasz  
- LIBE_AD(2013)514866 -  
-
LIBE 
VÉLEMÉNY a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret jóváhagyási eljárásának kedvező kimenetelét elősegítő időközi jelentésről (2011/0177(APP))  
- CONT_AD(2012)494615 -  
-
CONT 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalásokról: a levonandó tanulságok és a következő lépések  
- LIBE_AD(2014)529716 -  
-
LIBE 
VÉLEMÉNY a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről  
- LIBE_AD(2013)500655 -  
-
LIBE 
VÉLEMÉNY az Európai Unió ügynökségei 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről : az Európai Unió ügynökségeinek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése  
- LIBE_AD(2013)500658 -  
-
LIBE 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat