Pedro MARSET CAMPOS : 5. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : az Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Izquierda Unida (Spanyolország)

Alelnök 

  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : A Dél-Amerikával és a MERCOSUR tagállamaival folytatott kapcsolatokért felelős küldöttség

Képviselok 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Külügyi, Emberi Jogi, Közös Biztonsági és Védelempolitikai Bizottság
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : A Kínai Népköztársasággal való kapcsolatokért felelos küldöttség
  • 13-12-2000 / 29-11-2001 : A humángenetikával és a modern orvostudományban alkalmazott más új technológiákkal foglalkozóIdeiglenes Bizottság
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Külügyi, Emberi Jogi, Közös Biztonság- és Védelmi Politikai Bizottság

Póttag 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Ipari, Külkereskedelemi, Kutatási, Energetikai Bizottság
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kulturális, Ifjúsági, Oktatási, Média és Sport Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Report with a proposal for a recommendation from the European Parliament to the Council on the negotiating mandate for an interregional association aggrement with Mercosur - Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy EN  
- A5-0049/2001 -  
-
AFET 
Report on the Commission communication to the Council and the European Parliament on a Community Action Plan for the Reconstruction of Central America (Hughes-procedure) - Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy EN  
- A5-0133/2000 -  
-
AFET 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk