Gina DOWDING : 9. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Green Party (Egyesült Királyság)

Képviselok 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Külügyi Bizottság
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : A Palesztinával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Nyilatkozat a helyes magatartásról