Michel ROCARD : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 31-01-2009 : az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 31-01-2009 : Parti socialiste (Franciaország)

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Külügyi Bizottság
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Biztonság- és védelempolitikai albizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Külügyi Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Biztonság- és védelempolitikai albizottság
 • 31-01-2007 / 31-01-2009 : Külügyi Bizottság
 • 31-01-2007 / 31-01-2009 : Biztonság- és védelempolitikai albizottság

Póttag 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Jogi Bizottság
 • 15-09-2004 / 24-01-2007 : Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Jogi Bizottság
 • 31-01-2007 / 31-01-2009 : Jogi Bizottság
 • 14-03-2007 / 31-01-2009 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az EU–Afrika kapcsolatok jelenlegi állásáról  
- AFET_AD(2007)386526 -  
-
AFET 
VÉLEMÉNY a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló egyezményt (TRIPS) módosító, 2005. december 6-án Genfben készült jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról  
- JURI_AD(2007)390411 -  
-
JURI 
VÉLEMÉNYTERVEZET Ideje gyorsítani – új partnerség létrehozása a vállalkozásokért és a növekedésért  
- JURI_AD(2006)378643 -  
-
JURI 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a nyílt forráskódú szoftverek használatáról  
- P6_DCL(2008)0046 - Elévült  
Jean Louis COTTIGNY , Pierre PRIBETICH , Michel ROCARD , Bronisław GEREMEK , Daniel COHN-BENDIT  
Kiosztás dátuma : 19-05-2008
Lejárat időpontja : 25-09-2008
Aláírók száma : 154 - 25-09-2008
Írásbeli nyilatkozat az Európai Tanács 2004 decemberi, a Törökországgal való csatlakozási tárgyalások megkezdéséről szóló határozatáról  
- P6_DCL(2004)0040 - Elévült  
Emma BONINO , Daniel COHN-BENDIT , Bronisław GEREMEK , João de Deus PINHEIRO , Michel ROCARD  
Kiosztás dátuma : 13-10-2004
Lejárat időpontja : 13-01-2005
Aláírók száma : 162 - 13-01-2005

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.