Richard HOWITT : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Labour Party (Egyesült Királyság)

Alelnök 

  • 13-10-2014 / 01-11-2016 : A dél-ázsiai országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Képviselok 

  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Külügyi Bizottság
  • 01-07-2014 / 01-11-2016 : Emberi Jogi Albizottság
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : A dél-ázsiai országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

  • 08-07-2014 / 01-11-2016 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
  • 08-07-2014 / 01-11-2016 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság
  • 10-10-2014 / 01-11-2016 : Az EU–Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 194. cikk és 162. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 52a. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 53. és 54. cikk, V. melléklet

VÉLEMÉNY a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (CRPD) végrehajtásáról, különös tekintettel az ENSZ CRPD-bizottságának záró észrevételeire  
- AFET_AD(2016)577008 -  
-
AFET 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 205a. cikk

VÉLEMÉNY az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz csatolt, Ecuadornak a kereskedelmi megállapodáshoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából készült csatlakozási jegyzőkönyv elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról  
- AFET_AD(2016)589183 -  
-
AFET 
VÉLEMÉNY a Parlament szociális és környezetvédelmi normákkal, emberi jogokkal és vállalati felelősségvállalással kapcsolatos 2010-es ajánlásainak végrehajtásáról  
- AFET_AD(2016)571491 -  
-
AFET 
VÉLEMÉNY a magánszektorról és a fejlesztésről  
- AFET_AD(2015)552030 -  
-
AFET 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 123. , 128. , 130b. és 135. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 128. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 130. cikk, II. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a fogyatékkal élő gyermekek számára biztosítandó megfelelő napközi hiányáról az Európai Unióban  
- P8_DCL(2015)0009 - Elévült  
Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Kiosztás dátuma : 09-03-2015
Lejárat időpontja : 09-06-2015
Aláírók száma : 175 - 10-06-2015

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat