• Jan   ANDERSSON  

Jan ANDERSSON : Előadóként beterjesztett vélemény - 6. parlamenti ciklus 

A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről  
- EMPL_AD(2009)415269 -  
-
EMPL 
VÉLEMÉNY az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK rendeletet bizonyos jövedelemtermelő projektek tekintetében módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- EMPL_AD(2008)414260 -  
-
EMPL 
VÉLEMÉNY a Lisszaboni Szerződés végrehajtása tekintetében a Parlament új szerepéről és kötelezettségeiről  
- EMPL_AD(2008)404795 -  
-
EMPL 
VÉLEMÉNY a felnőttkori tanulásról: tanulni sohasem késő  
- EMPL_AD(2007)390719 -  
-
EMPL 
VÉLEMÉNYTERVEZET a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I) szóló európai parlamenti és a tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- EMPL_AD(2006)374323 -  
-
EMPL 
VÉLEMÉNY az Európai Alkotmányt létrehozó Szerződés tervezetéről  
- EMPL_AD(2004)347178 -  
-
EMPL