Jan ANDERSSON : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Svédország)

Elnök 

 • 24-05-2005 / 14-01-2007 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Alelnök 

 • 22-07-2004 / 23-05-2005 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 24-05-2005 / 15-01-2007 : Bizottsági Elnökök Értekezlete
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Bizottsági Elnökök Értekezlete
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : A kibővült Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásaival és költségvetési eszközeivel foglalkozó ideiglenes bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Gazdasági és Monetáris Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről  
- EMPL_AD(2009)415269 -  
-
EMPL 
VÉLEMÉNY az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK rendeletet bizonyos jövedelemtermelő projektek tekintetében módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- EMPL_AD(2008)414260 -  
-
EMPL 
VÉLEMÉNY a Lisszaboni Szerződés végrehajtása tekintetében a Parlament új szerepéről és kötelezettségeiről  
- EMPL_AD(2008)404795 -  
-
EMPL 

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.