Eluned MORGAN : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Labour Party (Egyesült Királyság)

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Az EU-Bulgária Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Az Euro-mediterrán Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 15-03-2007 / 05-09-2007 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 06-09-2007 / 13-07-2009 : Az EU-Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség

Póttag 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2003-as költségvetési évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről  
- REGI_AD(2005)353414 -  
-
REGI 

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az Európai Unió energiahiány elleni küzdelméről  
- P6_DCL(2008)0063 - Elévült  
Eluned MORGAN , Robert GOEBBELS , Miloslav RANSDORF , Claude TURMES , Fiona HALL  
Kiosztás dátuma : 07-07-2008
Lejárat időpontja : 07-11-2008
Aláírók száma : 154 - 23-10-2008

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.