Arlene McCARTHY : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Labour Party (Egyesült Királyság)

Elnök 

 • 24-01-2006 / 14-01-2007 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 23-01-2006 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 24-01-2006 / 15-01-2007 : Bizottsági Elnökök Értekezlete
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Bizottsági Elnökök Értekezlete
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Jogi Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : A Dél-Ázsiával és a Dél-ázsiai Regionális Együttműködési Szövetséggel (SAARC) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Jogi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Jogi Bizottság
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : A Dél-Ázsia országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az azo élelmiszer-színezékekről és a kinolin sárgáról, amelyek veszélyesek az emberi egészségre  
- P6_DCL(2008)0034 - Elévült  
Christel SCHALDEMOSE , Linda McAVAN , Arlene McCARTHY , Heide RÜHLE , Åsa WESTLUND  
Kiosztás dátuma : 21-04-2008
Lejárat időpontja : 24-07-2008
Aláírók száma : 127 - 10-07-2008
Írásbeli nyilatkozat a tűzvédelmi szempontból biztonságosabb cigarettákról  
- P6_DCL(2007)0066 - Elévült  
Arlene McCARTHY , Gérard ONESTA , Georgs ANDREJEVS  
Kiosztás dátuma : 09-07-2007
Lejárat időpontja : 15-11-2007
Aláírók száma : 68 - 15-11-2007

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.