Miquel MAYOL i RAYNAL : 5. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 08-06-2001 / 19-07-2004 : a Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

  • 08-06-2001 / 19-07-2004 : Esquerra Republicana de Catalunya (Spanyolország)

Képviselok 

  • 30-08-2001 / 14-01-2002 : A Közép-Amerikával és Mexikóval való kapcsolatokért felelos küldöttség
  • 03-09-2001 / 14-01-2002 : Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : A Közép-Amerikával és Mexikóval folytatott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

  • 27-06-2001 / 14-01-2002 : Külügyi, Emberi Jogi, Közös Biztonsági és Védelempolitikai Bizottság
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Külügyi, Emberi Jogi, Közös Biztonság- és Védelmi Politikai Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat on the recognition of the right to self-determination EN  
- P5_DCL(2004)0029 - Elévült  
Miquel MAYOL i RAYNAL , Ian HUDGHTON , Nelly MAES , Camilo NOGUEIRA ROMÁN , Josu ORTUONDO LARREA  
Kiosztás dátuma : 19-04-2004
Lejárat időpontja : 06-05-2004
Aláírók száma : 21 - 06-05-2004