Peter Michael MOMBAUR : 5. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-1999 / 02-04-2000 : az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és Európai Demokraták képviselőcsoportja - Tag
 • 03-04-2000 / 07-03-2002 : az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és Európai Demokraták képviselőcsoportja - Az elnökség tagja
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és Európai Demokraták képviselőcsoportja - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Németország)

Alelnök 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Ipari, Külkereskedelemi, Kutatási, Energetikai Bizottság
 • 23-01-2002 / 19-07-2004 : Ipari, Külkereskedelmi, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Képviselok 

 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : A Maghreb országokkal és az Arab Maghreb Unióval való kapcsolatokért felelos küldöttség
 • 17-01-2002 / 22-01-2002 : Ipari, Külkereskedelmi, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : A Dél-Ázsiával és a Dél-ázsiai Regionális Együttműködési Szövetséggel (SAARC) folytatott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Gazdasági és Monetáris Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Draft Motion for a resolution on the Year 2000 computer Bug and its possible effects EN  
- B5-0303/1999  

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk