Paul RÜBIG : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja - Tag
 • 31-08-2004 / 14-02-2007 : az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja - Az elnökség tagja
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Österreichische Volkspartei - Liste Ursula Stenzel (Ausztria)

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : A Svájccal, Izlanddal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős és az Európai Gazdasági Térség (EGT) Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Póttag 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Költségvetési Bizottság
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Az Ausztráliával és Új-Zélanddal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 02-02-2006 / 14-01-2007 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Költségvetési Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Költségvetési Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Az Ausztráliával és Új-Zélanddal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a 2007–2013 közötti pénzügyi keret félidős felülvizsgálatáról  
- ITRE_AD(2008)406159 -  
-
ITRE 
VÉLEMÉNY a szabályozási ügynökségek intézményei szempontjainak jövőbeli rendezésére irányuló stratégiáról  
- ITRE_AD(2008)407917 -  
-
ITRE 
VÉLEMÉNY a vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról és a 2000/60/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- ITRE_AD(2007)380994 -  
-
ITRE 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a fenntartható transzeurópai közlekedési hálózatok (TEN-T) társfinanszírozására vonatkozó prioritások meghatározásáról  
- P6_DCL(2005)0018 - Elévült  
Michael CRAMER , Bronisław GEREMEK , Bogusław LIBERADZKI , Erik MEIJER , Paul RÜBIG  
Kiosztás dátuma : 11-04-2005
Lejárat időpontja : 11-07-2005
Aláírók száma : 79 - 11-07-2005

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.