Marie-Hélène DESCAMPS : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Union pour un Mouvement Populaire (Franciaország)

Képviselok 

  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kulturális és Oktatási Bizottság
  • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kulturális és Oktatási Bizottság
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kulturális és Oktatási Bizottság
  • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

  • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Petíciós Bizottság
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Petíciós Bizottság
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Petíciós Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

OPINION on a renewed EU Tourism Policy: Towards a stronger Partnership for European Tourism EN  
- CULT_AD(2006)384290 -  
-
CULT 
VÉLEMÉNY a transzatlanti gazdasági kapcsolatokról  
- CULT_AD(2006)362641 -  
-
CULT 
VÉLEMÉNY az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelvi javaslatáról  
- CULT_AD(2005)353526 -  
-
CULT 

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az Európai Unió politikáiban az ifjúság önállósága elősegítésének hangsúlyosabbá tételéről  
- P6_DCL(2008)0033 - Elfogadva  
Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Marie-Hélène DESCAMPS , Ramona Nicole MĂNESCU , Christa PRETS , Bart STAES  
Kiosztás dátuma : 21-04-2008
Lejárat időpontja : 24-07-2008
Elfogadva (dátum) : 02-09-2008
Elfogadott szöveg (az aláírók névsorával együtt) : P6_TA(2008)0390
Aláírók száma : 433 - 10-07-2008

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.