Seán Ó NEACHTAIN : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fianna Fáil Party (Írország)

Elnök 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : A Kanadával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : A Kanadával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Halászati Bizottság
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : A Kanadával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Küldöttségi Elnökök Értekezlete
 • 19-01-2006 / 19-06-2007 : Az Equitable Life Assurance Society biztosítótársaság válságával foglalkozó vizsgálóbizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Halászati Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Halászati Bizottság

Póttag 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Költségvetési Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : A Dél-Afrikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Költségvetési Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Költségvetési Bizottság
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : A Dél-Afrikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a városi környezetre vonatkozó tematikus stratégiáról  
- TRAN_AD(2006)370280 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY a transzeurópai közlekedési- és energiahálózatok területén történő közösségi pénzügyi támogatás nyújtásának általános szabályairól és a 2236/95/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- TRAN_AD(2005)355763 -  
-
TRAN 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.