Jan DHAENE : 5. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 01-09-2002 / 27-01-2004 : a Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoportja - Tag
  • 28-01-2004 / 19-07-2004 : az Európai Szocialisták Pártjának képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

  • 01-09-2002 / 07-01-2004 : Anders gaan arbeiden, leven en vrijen (Belgium)
  • 08-01-2004 / 19-07-2004 : Sociaal Progressief Alternatief (Belgium)

Alelnök 

  • 26-09-2002 / 19-07-2004 : Az Izraellel folytatott kapcsolatokért felelős küldöttség

Képviselok 

  • 02-09-2002 / 19-07-2004 : Regionális Politikai, Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
  • 23-09-2002 / 25-09-2002 : Az Izraellel folytatott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

  • 01-09-2002 / 27-01-2004 : Petíciós Bizottság
  • 20-11-2003 / 27-01-2004 : A tengeri közlekedés biztonságának javításáért felelős ideiglenes bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat on airport noise nuisance EN  
- P5_DCL(2004)0018 - Elévült  
Anne VAN LANCKER , Jan DHAENE , Saïd EL KHADRAOUI , Nelly MAES  
Kiosztás dátuma : 10-03-2004
Lejárat időpontja : 06-05-2004
Aláírók száma : 54 - 06-05-2004