Olivier DUHAMEL : 5. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-1999 / 16-01-2002 : az Európai Szocialisták Pártjának képviselőcsoportja - Tag
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : az Európai Szocialisták Pártjának képviselőcsoportja - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Parti socialiste (Franciaország)

Képviselok 

 • 21-07-1999 / 19-09-2000 : Az Állampolgári Jogok, Igazságügy és Belügyek Bizottsága
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : A dél-amerikai és a MERCOSUR országokkal való kapcsolatokért felelos küldöttség
 • 20-09-2000 / 14-01-2002 : Alkotmányos Ügyek Bizottsága
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Alkotmányügyi Bizottság

Póttag 

 • 22-07-1999 / 19-09-2000 : Alkotmányos Ügyek Bizottsága
 • 04-10-2000 / 14-01-2002 : Az Állampolgári Jogok, Igazságügy és Belügyek Bizottsága
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Az Állampolgári Jogokért és Szabadságjogokért, a Belügyekért és az Igazságügyért Felelős Bizottság
 • 29-07-2002 / 30-04-2004 : Az EU-Ciprus Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Report on the constitutionalisation of the Treaties (2000/2160(INI)) - Committee on Constitutional Affairs EN  
- A5-0289/2000 -  
-
AFCO 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat on the 60th anniversary of the Normandy landings EN  
- P5_DCL(2004)0013 - Elévült  
Gary TITLEY , Richard CORBETT , Martin SCHULZ , Olivier DUHAMEL  
Kiosztás dátuma : 20-02-2004
Lejárat időpontja : 06-05-2004
Aláírók száma : 59 - 06-05-2004