Rijk van DAM : 5. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : a Demokráciák és a Sokszínűség Európájanák képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-1999 / 17-03-2002 : Staatkundig Gereformeerde Partij - Gereformeerd Politiek Verbond - Reformatorisch Politieke Federatie (Hollandia)
 • 18-03-2002 / 19-07-2004 : ChristenUnie - Staatkundig Gereformeerde Parti (Hollandia)

Alelnök 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Regionális Politikai, Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Regionális Politikai, Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Képviselok 

 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Az EU-Észtország Interparlamentáris Bizottsághoz delegáltak
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Az Izraellel való kapcsolatokért felelos küldöttség
 • 03-07-2000 / 02-09-2001 : Költségvetés-ellenorzési Bizottság
 • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Regionális Politikai, Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Az Izraellel folytatott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : A Dél-Ázsiával és a Dél-ázsiai Regionális Együttműködési Szövetséggel (SAARC) folytatott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 29-01-2003 / 19-07-2004 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Póttag 

 • 21-07-1999 / 12-06-2000 : Alkotmányos Ügyek Bizottsága
 • 03-09-2001 / 14-01-2002 : Költségvetés-ellenorzési Bizottság
 • 17-01-2002 / 30-06-2002 : Jogi és Belső Piaci Bizottság
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Száj- és Körömfájásügyi Ideiglenes Bizottság
 • 17-01-2002 / 28-01-2003 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Költségvetési Bizottság
 • 18-09-2002 / 30-04-2004 : Az EU-Észtország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : A tengeri közlekedés biztonságának javításáért felelős ideiglenes bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Report on the proposal for a European Parliament and Council regulation amending Council Regulation (EEC) No 881/92 on access to the market in the carriage of goods by road within the Community to and from the territory of a Member State or passing across the territory of one or more Member States as regards a uniform driver attestation - Committee on Regional Policy, Transport and Tourism EN  
- A5-0151/2001 -  
-
RETT 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat On the remembrance of the Holocaust EN  
- P5_DCL(2000)0003 - Elfogadva  
Willy C.E.H. DE CLERCQ , Frédérique RIES , Lennart SACRÉDEUS , Ulrich STOCKMANN , Rijk van DAM  
Kiosztás dátuma : 01-03-2000
Lejárat időpontja : 01-06-2000
Elfogadva (dátum) : 05-05-2004
Elfogadott szöveg (az aláírók névsorával együtt) : P5_TA(2000)0350
Aláírók száma : 352 - 01-06-2000