Elisa Maria DAMIÃO : 5. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 20-07-1999 / 16-01-2002 : az Európai Szocialisták Pártjának képviselőcsoportja - Tag
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : az Európai Szocialisták Pártjának képviselőcsoportja - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Socialista (Portugália)

Képviselok 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Bizottsága
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : A Kanadával való kapcsolatokért felelos küldöttség
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : A Kanadával folytatott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Ipari, Külkereskedelemi, Kutatási, Energetikai Bizottság
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Ipari, Külkereskedelmi, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk