Bent Hindrup ANDERSEN : 5. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 01-03-2003 / 19-07-2004 : a Demokráciák és a Sokszínűség Európájanák képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

  • 01-03-2003 / 19-07-2004 : JuniBevægelsen (Dánia)

Póttag 

  • 25-03-2003 / 19-07-2004 : Környezeti, Közegészségügyi és Fogyasztópolitikai Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk