Hynek FAJMON : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 15-07-2009 : Európai Konzervatívok és Reformerek Képviselőcsoport - Tag
 • 16-07-2009 / 17-02-2010 : Európai Konzervatívok és Reformerek Képviselőcsoport - Kincstárnok
 • 18-02-2010 / 08-03-2011 : Európai Konzervatívok és Reformerek Képviselőcsoport - Az elnökség tagja
 • 09-03-2011 / 12-12-2011 : Európai Konzervatívok és Reformerek Képviselőcsoport - Társkincstárnok
 • 13-12-2011 / 30-06-2014 : Európai Konzervatívok és Reformerek Képviselőcsoport - Társkincstárnok

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Občanská demokratická strana (Csehország)

Képviselok 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : A 2013 utáni fenntartható Európai Unióval kapcsolatos politikai kihívásokkal és költségvetési forrásokkal foglalkozó különbizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : A Szervezett Bűnözés, a Korrupció és a Pénzmosás Problémájával Foglalkozó Különbizottság

Póttag 

 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Költségvetési Bizottság
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Költségvetési Bizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Unióban a 2014–2020 közötti időszakra vámügyi és adóügyi cselekvési program (FISCUS) létrehozásáról, valamint az 1482/2007/EK és a 624/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- BUDG_AD(2012)492704 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY az Európai Unióban a 2014–2020 közötti időszakra vámügyi cselekvési program (CUSTOMS) létrehozásáról, valamint az 624/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- BUDG_AD(2012)487906 -  
-
BUDG 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- AGRI_AD(2012)480561 -  
-
AGRI 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat