Miloslav RANSDORF : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 01-07-2014 / 22-01-2016 : Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

  • 01-07-2014 / 22-01-2016 : Komunistická strana Čech a Moravy (Csehország)

Alelnök 

  • 07-07-2014 / 22-01-2016 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Képviselok 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
  • 14-07-2014 / 22-01-2016 : Az EU–Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség
  • 14-07-2014 / 22-01-2016 : Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Póttag 

  • 01-07-2014 / 22-01-2016 : Külügyi Bizottság
  • 14-07-2014 / 22-01-2016 : Az EU-Kazahsztán, EU-Kirgizisztán, EU-Üzbegisztán és EU-Tádzsikisztán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az erőforrás-hatékonyságról: úton a körforgásos gazdaság felé  
- ITRE_AD(2015)549322 -  
-
ITRE 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a metamfetamin pszeudoefedrin tartalmú gyógyszerekből történő gyártásáról  
- P8_DCL(2015)0023 - Elévült  
Kateřina KONEČNÁ , Enrico GASBARRA , Petr JEŽEK , Pavel TELIČKA , Martina DLABAJOVÁ , Olga SEHNALOVÁ , Miloslav RANSDORF , Jiří MAŠTÁLKA , Cornelia ERNST , Bas EICKHOUT , Michaela ŠOJDROVÁ , Dita CHARANZOVÁ  
Kiosztás dátuma : 08-06-2015
Lejárat időpontja : 08-09-2015
Aláírók száma : 52 - 09-09-2015

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Nyilatkozat a képviselők részvételéről harmadik fél által szervezett eseményeken