Panayiotis DEMETRIOU : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 22-07-2007 : az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja - Tag
 • 23-07-2007 / 13-07-2009 : az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Dimokratikos Synagermos (Ciprus)

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Az EU-Örményország, EU-Azerbajdzsán, EU-Grúzia Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség
 • 07-09-2006 / 14-01-2007 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

 • 22-07-2004 / 06-09-2006 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 29-09-2004 / 13-03-2007 : A Dél-Kelet-Európa országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : A kibővült Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásaival és költségvetési eszközeivel foglalkozó ideiglenes bizottság
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva tartására való állítólagos használatával foglalkozó ideiglenes bizottság
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : A Dél-Kelet-Európa országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Alkotmányügyi Bizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az európai polgársággal kapcsolatos problémákról és kilátásokról  
- AFCO_AD(2009)415126 -  
-
AFCO 
VÉLEMÉNY az ítéletvégrehajtás hatékonyságának javításáról az Európai Unióban: bankszámlák letiltása tárgyú zöld könyvről  
- LIBE_AD(2007)388581 -  
-
LIBE 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az Egyesült Államok által az EU-tagállamok polgárai számára előírt vízumkötelezettség eltörléséről  
- P6_DCL(2009)0024 - Elévült  
Dushana ZDRAVKOVA , Urszula GACEK , Marian-Jean MARINESCU , Panayiotis DEMETRIOU , Stavros LAMBRINIDIS  
Kiosztás dátuma : 18-02-2009
Lejárat időpontja : 07-05-2009
Aláírók száma : 71 - 08-05-2009
Írásbeli nyilatkozat a fogva tartottak családjai által benyújtott vízumkérelmeknek az Egyesült Államok hatóságai részéről történő elutasításáról  
- P6_DCL(2006)0089 - Elévült  
Ignasi GUARDANS CAMBÓ , Panayiotis DEMETRIOU , Ana GOMES , Gérard ONESTA , Sylvia-Yvonne KAUFMANN  
Kiosztás dátuma : 11-12-2006
Lejárat időpontja : 29-03-2007
Aláírók száma : 187 - 29-03-2007
Írásbeli nyilatkozat a Ciprus északi részén lévő vallási örökség védelméről és megőrzéséről  
- P6_DCL(2006)0021 - Elfogadva  
Iles BRAGHETTO , Panayiotis DEMETRIOU  
Kiosztás dátuma : 03-04-2006
Lejárat időpontja : 06-07-2006
Elfogadva (dátum) : 05-09-2006
Elfogadott szöveg (az aláírók névsorával együtt) : P6_TA(2006)0335
Aláírók száma : 403 - 06-07-2006

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.