Vytautas LANDSBERGIS : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai (Litvánia)

Alelnök 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Az EU–Örményország, EU–Azerbajdzsán, EU–Grúzia Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség

Képviselok 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Külügyi Bizottság
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Az EU–Örményország, EU–Azerbajdzsán, EU–Grúzia Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : A NATO Parlamenti Közgyűlésével fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Külügyi Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság

Póttag 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Jogi Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az EU–Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Jogi Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 194. cikk és 162. cikk (11) bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 133. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a fegyverek és katonai felszerelések harmadik országokba irányuló exportjára vonatkozó uniós feltételek maradéktalan betartatásáról  
- P7_DCL(2010)0095 - Elévült  
Inese VAIDERE , Ana GOMES , Krišjānis KARIŅŠ , Tunne KELAM , Vytautas LANDSBERGIS  
Kiosztás dátuma : 13-12-2010
Lejárat időpontja : 24-03-2011
Aláírók száma : 80 - 24-03-2011

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat