Szabolcs FAZAKAS : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Magyar Szocialista Párt (Magyarország)

Elnök 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Quaestor 

 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Európai Parlament
 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Az Európai Parlament Elnöksége

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Költségvetési Bizottság
 • 28-07-2004 / 15-01-2007 : Bizottsági Elnökök Értekezlete
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Az EU-Horvátország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : A kibővült Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásaival és költségvetési eszközeivel foglalkozó ideiglenes bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Költségvetési Bizottság
 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Quaestorok
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Költségvetési Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Póttag 

 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Az EU-Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.