Richard FALBR : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Česká strana sociálně demokratická (Csehország)

Alelnök 

 • 06-02-2013 / 30-06-2014 : Az EU–Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

Képviselok 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 16-09-2009 / 11-09-2012 : A Belarusszal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 12-09-2012 / 05-02-2013 : Az EU–Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

Póttag 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az EU–Örményország, EU–Azerbajdzsán, EU–Grúzia Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : A Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Válsággal Foglalkozó Különbizottság
 • 18-05-2010 / 30-06-2014 : Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regionális Fejlesztési Bizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a kultúrához való jogról mint az EU polgárainak alapvető jogáról  
- P7_DCL(2014)0010 - Elévült  
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Gianni PITTELLA , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Isabelle DURANT , Jim HIGGINS , Jiří MAŠTÁLKA , Hannu TAKKULA , Sophocles SOPHOCLEOUS , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Martina MICHELS , Milan ZVER , Richard FALBR , Csaba Sándor TABAJDI  
Kiosztás dátuma : 16-01-2014
Lejárat időpontja : 16-04-2014
Aláírók száma : 133 - 17-04-2014
Írásbeli nyilatkozat a pénzügyi szolgáltatások igénybevevőinek védelme az uzsoráskodással szemben  
- P7_DCL(2013)0017 - Elévült  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Richard FALBR , Libor ROUČEK , Claude MORAES , Thijs BERMAN , Eduard KUKAN , Zuzana ROITHOVÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Sergej KOZLÍK , Bart STAES  
Kiosztás dátuma : 07-10-2013
Lejárat időpontja : 07-01-2014
Aláírók száma : 78 - 08-01-2014

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat