Marios MATSAKIS : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Dimokratiko Komma (Ciprus)

Képviselok 

  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság
  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Az EU-Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság

Póttag 

  • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Az EU-Bulgária Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Külügyi Bizottság
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Emberi jogi albizottság
  • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Az Andok Közösség országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- ENVI_AD(2009)420060 -  
-
ENVI 
VÉLEMÉNY a hajók által okozott szennyezésről és a jogsértésekre alkalmazandó szankciók bevezetéséről szóló 2005/35/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- ENVI_AD(2008)411924 -  
-
ENVI 
VÉLEMÉNY a veszélyeztetett nyílt tengeri ökoszisztémáknak a fenékhalászati eszközök káros hatásával szembeni védelméről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ENVI_AD(2008)400613 -  
-
ENVI 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a harmadik országokba irányuló élő szarvasmarha export-visszatérítésről  
- P6_DCL(2005)0020 - Elfogadva  
Neil PARISH , Paulo CASACA , Marios MATSAKIS , Caroline LUCAS , Miguel PORTAS  
Kiosztás dátuma : 11-04-2005
Lejárat időpontja : 11-07-2005
Elfogadva (dátum) : 07-07-2005
Elfogadott szöveg (az aláírók névsorával együtt) : P6_TA(2005)0307
Aláírók száma : 373 - 11-07-2005

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.