Siiri OVIIR : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Tag
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 24-05-2012 : Eesti Keskerakond (Észtország)
 • 25-05-2012 / 30-06-2014 : Sõltumatu (Észtország)

Alelnök 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Az EU–Ukrajna Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség

Képviselok 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Az EU–Ukrajna Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Póttag 

 • 16-07-2009 / 21-06-2011 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az EU–Örményország, EU–Azerbajdzsán, EU–Grúzia Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az általános érdekű szociális szolgáltatások jövőjéről  
- FEMM_AD(2011)443061 -  
-
FEMM 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban (2012)  
- EMPL_AD(2013)519701 -  
-
EMPL 
VÉLEMÉNY a nemzetközi magánjog fejlesztéséről: joghatósági szabályok a foglalkoztatás terén  
- EMPL_AD(2013)510701 -  
-
EMPL 
VÉLEMÉNY a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- FEMM_AD(2013)504192 -  
-
FEMM 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat