Mary Lou McDONALD : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sinn Féin (Írország)

Képviselok 

  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : A Svájccal, Izlanddal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős és az Európai Gazdasági Térség (EGT) Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Póttag 

  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Az EU-Örményország, EU-Azerbajdzsán, EU-Grúzia Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az utcai hajléktalanság felszámolásáról  
- P6_DCL(2007)0111 - Elfogadva  
Mary Lou McDONALD , Jacek PROTASIEWICZ , Claude MORAES , Gérard ONESTA , Jean Marie BEAUPUY  
Kiosztás dátuma : 10-12-2007
Lejárat időpontja : 10-04-2008
Elfogadva (dátum) : 22-04-2008
Elfogadott szöveg (az aláírók névsorával együtt) : P6_TA(2008)0163
Aláírók száma : 438 - 10-04-2008

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.