Marian HARKIN : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Independent (Írország)

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Póttag 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Petíciós Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-09-2015 : Az Ausztráliával és Új-Zélanddal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Petíciós Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

JELENTÉS az európai fogyatékosságügyi stratégia végrehajtásáról  
- A8-0339/2017 -  
-
EMPL 

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről  
- EMPL_AD(2019)629756 -  
-
EMPL 
VÉLEMÉNY az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről  
- EMPL_AD(2019)629762 -  
-
EMPL 
VÉLEMÉNY az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről  
- EMPL_AD(2019)629763 -  
-
EMPL 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Unió Alapjogi Chartájának végrehajtásáról az EU intézményi keretében  
- EMPL_AD(2018)623700 -  
-
EMPL 
VÉLEMÉNY a szociális és szolidaritásalapú vállalkozások statútumáról  
- EMPL_AD(2018)615243 -  
-
EMPL 
VÉLEMÉNY a(z) ... rendelettel [ESC-rendelet] bevezetett európai szolgáltatási e-kártya jogi és működési keretéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- EMPL_AD(2018)606162 -  
-
EMPL 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Kisebb interpellációk 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő kisebb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 130a. cikk, III. melléklet

Nagyobb interpellációk 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő, vita által követett nagyobb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlament összes képviselőjének legalább 5%-a terjesztheti elő. 139. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (A8-0037/2019 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) EN  
 

. ‒ In July 2018, the Commission put forward a proposal that the existing rules of the European Fisheries Control Agency should go through codification and therefore circulated a draft codification regulation. Codification is the process in which one or more legislative acts and all their amendments are brought together in a new legally binding act. This would be without making any changes to the substance of the original acts and any of their amendments. The Consultative Working Group of Legal Services (including representatives from Parliament, the Council and the Commission), came to the conclusion in October 2018 that the Commission proposal encompassed an entirely straightforward process of codification with regard to the rules of the Fisheries Control Agency, with no change to the substance of the existing texts. Therefore, the Economic and Social Committee within Parliament accepted and endorsed the proposal in November 2018. The vote on this proposal was put to the entire Parliament then with no amendments tabled. I voted in favour of this proposal, as there were no issues of contention pointed out and the process was deemed to be uncomplicated.

A jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítése (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) EN  
 

. ‒ This proposal involves a Commission recasting of a previous Decision (No 1152/2003/EC) which founded the computerised system for the movement and surveillance of excise goods (Excise Movement and Control System (EMCS)). At present, this Decision only covers the movement of excise goods under excise duty suspension. The objective of this proposal is to extend the EMCS to cover intra—EU movements of excise goods which are released for consumption, particularly alcohol. The aim is to simplify the procedure and allow for the proper monitoring of these movements, as well as providing a base for the governance of further automation of processes defined by EU excise legislation. This proposal reaffirms that this computerised system is intended to permit the electronic transmission of any accompanying documents and improvement of checks, and improve how the internal market functions by simplifying the movement of excise goods between Member States. I voted in favour of this proposal, as it is necessary that the procedure for the movement of excise goods becomes simplified. As the Commission proposal simply updates the former legislation, it was not a contentious file within Parliament.

A követelések engedményezésének harmadik felekre kifejtett hatásaira alkalmazandó jog (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) EN  
 

. ‒ As part of the Capital Markets Union Plan, the Commission announced a number of targeted actions on the rules governing ownership of securities and third-party effects of the assignment of claims aimed at reducing legal uncertainties for cross-border transactions. The overall objective of the proposal is to remove barriers to cross-border investment and reduce the costs of funding through the adoption of uniform conflict-of-laws rules at the EU level. The assignment of claims is a source of liquidity for companies and is mainly used by the SME sector through factoring and collateralisation or by banks and larger companies through securitisation. In the transfer of claims, ensuring the acquisition of legal title is important for the purchaser or assignee to prevent a third party from claiming legal title over the same claim. This remains a complex and technical legal issue. I voted in favour of this text as I am supportive of the principle behind it, in that it will provide certainty for cross-border transactions.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdések 
A képviselők írásbeli választ igénylő kérdést tehetnek fel az EKB-nak, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan. A kérdéseket először az illetékes bizottság elnökének kell benyújtani. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a szociális és szolidaritáson alapuló gazdaságról  
- P8_DCL(2016)0124 - Elévült  
Lynn BOYLAN , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Liadh NÍ RIADA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Matt CARTHY , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Martina ANDERSON , Marina ALBIOL GUZMÁN , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Miguel URBÁN CRESPO  
Kiosztás dátuma : 30-11-2016
Lejárat időpontja : 01-03-2017
Aláírók száma : 35 - 02-03-2017
Írásbeli nyilatkozat az idegrendszeri zavarok vagy egyéb krónikus fájdalommal járó betegségek által érintett személyek foglalkoztatáshoz való hozzáféréséről  
- P8_DCL(2016)0112 - Elévült  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Kiosztás dátuma : 24-10-2016
Lejárat időpontja : 24-01-2017
Aláírók száma : 179 - 25-01-2017
Írásbeli nyilatkozat a halfogyasztás népszerűsítéséről  
- P8_DCL(2016)0095 - Elévült  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 66 - 13-12-2016

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat