Joseph MUSCAT : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 30-09-2008 : az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 30-09-2008 : Partit Laburista (Málta)

Alelnök 

 • 22-09-2004 / 13-03-2007 : A Fehéroroszországgal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 01-02-2007 / 30-09-2008 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 14-03-2007 / 30-09-2008 : A Fehéroroszországgal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 15-09-2004 / 21-09-2004 : A Fehéroroszországgal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Gazdasági és Monetáris Bizottság

Póttag 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : A Dél-Kelet-Európa országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 31-01-2007 / 30-09-2008 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 14-03-2007 / 30-09-2008 : A Dél-Kelet-Európa országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-03-2007 / 30-09-2008 : Az EU-Örményország, EU-Azerbajdzsán, EU-Grúzia Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a közösségbeli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- IMCO_AD(2007)382625 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY az Európai Unió 2004-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos mentesítésről  
- IMCO_AD(2006)367907 -  
-
IMCO 
VÉLEMÉNY az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről  
- IMCO_AD(2005)364707 -  
-
IMCO 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.