David CASA
 • David
  CASA
 • Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport
 • Tag
 • Málta Partit Nazzjonalista
 • Születési idő: 1968. november 16., Valletta

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

731

Humanitárius vészhelyzetek a Földközi-tengeren és szolidaritás az EU-ban (vita)

13-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-13(14)

A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése (vita)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(3)

Az oknyomozó újságírók védelme Európában: a szlovák újságíró, Ján Kuciak és Martina Kušnírová ügye (vita)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(14)

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtása a tagállamokban (vita)

17-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-17(17)

A szociális pillér végrehajtása (vita)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(19)

Jogállamiság Máltán (vita)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(11)

A Tanács máltai elnökségének áttekintése (vita)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(2)

A Bizottság 2018-as munkaprogramjának előkészítése (vita)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(11)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

1

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

2

Előadóként beterjesztett vélemény

9

VÉLEMÉNY a vállalatok és állami szervek bizalmas információit közérdekből leleplező bejelentők védelmére szolgáló jogszerű intézkedésekről

EMPL
13-07-2017 EMPL_AD(2017)601037

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz - Bizottság és végrehajtó ügynökségek

EMPL
08-02-2016 EMPL_AD(2016)571661

VÉLEMÉNY az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571667

VÉLEMÉNY az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571665

VÉLEMÉNY az Európai Képzési Alapítvány 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571664

VÉLEMÉNY az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571663

VÉLEMÉNY az európai uniós ügynökségek 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571662

VÉLEMÉNY az Európai Beruházási Bank 2013-as éves jelentéséről

EMPL
22-01-2015 EMPL_AD(2015)539693

VÉLEMÉNY az Európai Központi Bank 2013. évi éves jelentéséről

EMPL
08-12-2014 EMPL_AD(2014)539692

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

2

VÉLEMÉNY az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek a Görögországra vonatkozó egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

EMPL
16-09-2015 EMPL_AD(2015)567665

VÉLEMÉNY az egyéni védőeszközökről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

EMPL
07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202

Állásfoglalásra irányuló intézményi indítványok

8

Állásfoglalásra irányuló indítvány a vállalati társadalmi felelősségvállalásról

12-03-2018 B8-0155/2018

Állásfoglalásra irányuló indítvány a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezésekről

31-01-2018 B8-0071/2018

Állásfoglalásra irányuló indítvány a jelnyelvekről és a szakképzett jelnyelvi tolmácsokról

16-11-2016 B8-1230/2016

Közös állásfoglalási indítvány a fiatalok foglalkoztatásáról

16-07-2014 RC-B8-0027/2014

Állásfoglalásra irányuló indítvány a fiatalok foglalkoztatásáról

15-07-2014 B8-0051/2014

Írásbeli nyilatkozat(ok)

6

Írásbeli nyilatkozat az eltűnt menekültgyermekekről

21-11-2016 P8_DCL(2016)0119 Elévült

Részletek

Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Mariya GABRIEL

Kiosztás dátuma : 21-11-2016
Lejárat időpontja : 21-02-2017
Aláírók száma : 45 - 22-02-2017

Írásbeli nyilatkozat A migrációra vonatkozó uniós kékkártyarendszer

06-06-2016 P8_DCL(2016)0057 Elévült

Részletek

Deirdre CLUNE , Claudia ȚAPARDEL , Markus PIEPER , Marian-Jean MARINESCU , Salvatore Domenico POGLIESE , Marian HARKIN , Yana TOOM , Renate WEBER , David CASA , Brian HAYES

Kiosztás dátuma : 06-06-2016
Lejárat időpontja : 06-09-2016
Aláírók száma : 29 - 07-09-2016

Írásbeli nyilatkozat a fogyasztásra alkalmas eladatlan élelmiszerek jótékonysági célú adományozásáról

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Többséggel lezárva

Részletek

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Kiosztás dátuma : 14-10-2015
Lejárat időpontja : 14-01-2016
Elfogadva (dátum) : 14-01-2016
Az aláírók felsorolása a 18-01-2016-i jegyzőkönyv 01. mellékletében kerül kiadásra
Aláírók száma : 388 - 15-01-2016

Írásbeli nyilatkozat az EU keleti, illetve nyugati piacain értékesített termékek címkézése, összetétele és íze közötti eltérésekről

06-07-2015 P8_DCL(2015)0027 Elévült

Részletek

Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Jana ŽITŇANSKÁ , Nicola CAPUTO , Renata BRIANO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Andor DELI , György HÖLVÉNYI , David CASA , Miroslav MIKOLÁŠIK

Kiosztás dátuma : 06-07-2015
Lejárat időpontja : 06-10-2015
Aláírók száma : 84 - 06-10-2015

Írásbeli nyilatkozat a zöld hályog megelőzéséről és gyógyításáról

09-02-2015 P8_DCL(2015)0007 Elévült

Részletek

Aldo PATRICIELLO , Giovanni TOTI , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Andrea COZZOLINO , Alessandra MUSSOLINI , Lorenzo CESA , David CASA , Raffaele FITTO , Alessia Maria MOSCA

Kiosztás dátuma : 09-02-2015
Lejárat időpontja : 09-05-2015
Aláírók száma : 59 - 11-05-2015

Írásbeli nyilatkozat A fej-nyaki daganatos betegségek megelőzéséről és kezeléséről

09-02-2015 P8_DCL(2015)0006 Elévült

Részletek

Aldo PATRICIELLO , Giovanni TOTI , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Andrea COZZOLINO , Alessandra MUSSOLINI , Lorenzo CESA , David CASA , Raffaele FITTO , Alessia Maria MOSCA

Kiosztás dátuma : 09-02-2015
Lejárat időpontja : 09-05-2015
Aláírók száma : 57 - 11-05-2015

Írásban megvála-szolandó kérdések

200

  Compatibility with EU law

16-04-2018 E-002149/2018 Bizottság

  2018 Country Report on Malta

14-03-2018 E-001550/2018 Bizottság

  VAT on provision of yachts

12-03-2018 E-001513/2018 Bizottság

  VAT on provision of yachts

12-03-2018 P-001512/2018 Bizottság

  Compromising relationship between Joseph Muscat and the Azeri regime

28-04-2017 P-002993/2017 Bizottság

  Corruption and the rule of law

27-04-2017 E-002958/2017 Bizottság

  Return policy on migration

04-04-2017 E-002531/2017 Bizottság

  Air pollution in the developing world

04-04-2017 E-002523/2017 Bizottság

  EU Public Prosecutor's Office

04-04-2017 E-002522/2017 Bizottság

  Asthma treatment in Europe

04-04-2017 E-002521/2017 Bizottság

Szóban megvála-szolandó kérdések

3

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

313

 

Az Európai Parlament összetétele (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

13-06-2018

I voted in favour of this report which sets out the European Parliament recommendation on the future composition of the European Parliament once the UK exits the EU. The report proposes a reduction of 46 EP seats as the UK leaves the Union, and limits the redistribution of UK seats to 27 seats used to bring the distribution in line with Treaty requirements. 705 MEPs are expected to be elected in 27 Member States in the 2019 European elections. Once the European Council adopts this decision at the European Council meeting in June, Member States will roll out the necessary preparations for the European Parliament elections scheduled between 23 to 26 May 2019.

 

EU–Izland megállapodás a külső határok és a vízumügy kiegészítő szabályairól a 2014 és 2020 közötti időszakra (A8-0196/2018 - Anders Primdahl Vistisen)

13-06-2018

I voted in favour of the recommendation to support the agreement between the EU and Iceland because it reflects the shared responsibility for an efficient, high and uniform level of control at the external borders in compliance with fundamental freedoms and human rights. This agreement serves to conclude the arrangements for the participation of Iceland in the ISF Borders and Visa programme.

 

A hobbihorgászat jelenlegi helyzete az Európai Unióban (A8-0191/2018 - Norica Nicolai)

12-06-2018

I voted in favour of this report, as I believe that we need to monitor the impact of recreational fisheries in the EU when considering future regulations. We need to find the right way of including recreational fisheries in the next common fisheries policy. This can be achieved only after a complete evaluation based on reliable full data and a fair definition of recreational fisheries: otherwise it is going to be difficult to understand which data Member States must collect. It should be noted that the impact varies between fish stocks, from 2% to 72% of the total catch. Within this context, marine and freshwater recreational and semi-subsistence fisheries could represent a significant source of fishing mortality, have an impact on ecosystems, and interact with commercial fisheries and users of the marine and freshwater environment. However, the evidence needed to manage these fisheries is often limited and difficult to collect because of the large numbers of widely distributed small fishing vessels and individuals on the shore, exploiting highly mixed fisheries using a variety of gear types.

 

Elszámolási kötelezettség, jelentéstételi kötelezettségek és tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák és kereskedési adattárak (A8-0181/2018 - Werner Langen)

12-06-2018

I voted in favour of adopting the mandate for trilogue negotiations. The main objective of EMIR is to reduce systemic risk by increasing the transparency of the derivatives market, through different requirements. The Commission proposal to amend the EMIR Regulation simplifies the rules applicable to over-the-counter derivatives and makes them more proportionate in order to reduce costs and the regulatory burden weighing on market participants, without putting financial stability at risk. There was broad agreement in the European Parliament on this proposal, the most controversial point being the treatment of pension funds.

 

A polgári repülés területén alkalmazandó közös szabályok és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (A8-0364/2016 - Marian-Jean Marinescu)

12-06-2018

. ‒ The EPP line was overwhelmingly preserved. The new regulation contains, for the first time, Europe-wide rules for the registration and certification of drones. Also, the EASA will start developing risk-based safety procedures for national aviation authorities instead of the one-size-fits-all that is currently used. A risk and performance-based approach like the one adopted today is long overdue and will improve the effectiveness of our safety controls and significantly cut red tape for airlines and airports.

 

Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátása és üzemanyag-fogyasztása (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli)

12-06-2018

. ‒ I voted in favour of this Report, which constitute a necessary step closer for the EU to meet the ambitious targets for emissions reduction in 2030, to which the transport sector must contribute. The heavy-duty vehicles (HDV) sector is a significant source of emissions, representing 5 per cent of total EU emissions, about 20 per cent of all transport emissions and close to 25 per cent of road transport emissions. Without further action this will increase to around 30 per cent in 2050. This proposal for a Regulation lays down precise requirements for the monitoring and reporting of CO2 emissions from and fuel consumption of new HDVs registered in the EU. It also implements the 2016 European Strategy for Low-Emission Mobility, whose goals include reducing greenhouse gas emissions in road transport by at least 60 per cent in 2050 and drastically reducing the emission of air pollutants.

 

Az oktatás unióbeli korszerűsítése (A8-0173/2018 - Krystyna Łybacka)

12-06-2018

Keeping the educational system throughout the EU updated and modernised is essential in order to keep the EU competitive. The report sends a strong signal to the Member States and regional authorities as regards the need to increase investment in education, using the European Structural and Investment Funds, and to support teachers and managers, both in the area of modern technologies and in the development of learner—centred teaching methods. High-quality education should be measured by the wealth of knowledge and skills passed on, as well as creativity and a capacity for lifelong learning. I particularly support the commitment to uphold the principles laid out in the EU New Skills Agenda as well as the employment opportunities of low-skilled adults in the EU.

 

Egy fenntartható és versenyképes európai akvakultúra-ágazat felé (A8-0186/2018 - Carlos Iturgaiz)

12-06-2018

I voted in favour of this report. I believe that we need to find ways to help the EU aquaculture industry overcome the current challenges by turning it into a more sustainable and innovative industry. The excellent quality of EU seafood should constitute a major competitive advantage for EU aquaculture; however, EU aquaculture production is stagnating in contrast with strong growth in other regions of the world. The EU should take advantage of its know-how, expertise and its values – maintaining these while exporting them to third countries which wish to access the EU seafood market. Also, the future CFP should include measures and the necessary financial means (from the new European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)) to accompany the sustainable development of a blooming EU aquaculture sector.

 

Az EU Szolidaritási Alapjának a Görögországnak, Spanyolországnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevétele (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes)

30-05-2018

. ‒ I voted in favour of the Commission to mobilise the European Union Solidarity Fund (EUSF) to grant financial assistance relating to forest fires in Portugal and Spain, hurricanes in France and earthquakes in Greece. The EUSF aims to enable the Union to respond in a rapid, efficient and flexible manner to emergency situations and to show solidarity with the population of regions struck by disasters. This is the first mobilisation decision of 2018 and the total amount proposed complies with the annual celling provisions for EUSF of EUR 500 million.

 

1. számú költségvetés-módosítási tervezet a 2018. évi általános költségvetéshez, amely a Görögországnak, Spanyolországnak, Franciaországnak és Portugáliának szóló támogatás céljából az EU Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló javaslatot kíséri (C8-0181/2018)

30-05-2018

. ‒ I voted in favour of the draft amending budget accompanying the Commission to mobilise the European Union Solidarity Fund (EUSF) to grant financial assistance relating to forest fires in Portugal and Spain, hurricanes in France and earthquakes in Greece. This is the first mobilisation decision of 2018 and the total amount proposed complies with the annual celling provisions for EUSF of EUR 500 million.

Kapcsolattartás

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E154
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postacím

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E154
  1047 Brussels