Maria ROBSAHM : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 02-10-2006 : Folkpartiet liberalerna (Svédország)
 • 03-10-2006 / 13-07-2009 : Feministiskt initiativ (Svédország)

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Az EU-Moldova Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Póttag 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Kulturális és Oktatási Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Az EU-Ukrajna Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kulturális és Oktatási Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kulturális és Oktatási Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a sérülések megelőzéséről és a biztonság elősegítéséről szóló ajánlásra irányuló tanácsi javaslatról  
- FEMM_AD(2006)378627 -  
-
FEMM 
VÉLEMÉNY a Tanácshoz intézett európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslattal az emberkereskedelem elleni küzdelemről – integrált megközelítés és cselekvési tervre irányuló javaslatok  
- FEMM_AD(2006)376340 -  
-
FEMM 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat két, házasságtöréssel vádolt nő kövezés általi halálra ítéléséről  
- P6_DCL(2007)0050 - Elévült  
Renate SOMMER , Luisa MORGANTINI , Ana GOMES , Heide RÜHLE , Maria ROBSAHM  
Kiosztás dátuma : 09-05-2007
Lejárat időpontja : 14-09-2007
Aláírók száma : 128 - 14-09-2007

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.