Kader ARIF : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

  • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Parti socialiste (Franciaország)

Alelnök 

  • 17-09-2009 / 15-05-2012 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Képviselok 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
  • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
  • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
  • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Póttag 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Külügyi Bizottság
  • 16-09-2009 / 15-05-2012 : A Maghreb-országokkal és az Arab Maghreb Unióval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Külügyi Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a közbeszerzési politika modernizálásáról  
- INTA_AD(2011)467305 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- INTA_AD(2010)445674 -  
-
INTA 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság  
- INTA_AD(2012)478612 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY a Tanács által módosított 2012. évi költségvetési tervezetről szóló parlamenti álláspontról – összes szakasz  
- INTA_AD(2011)467325 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY a szociálpolitika külső dimenziójáról, a munkaügyi és szociális normák előmozdításáról és az európai vállalatok szociális felelősségéről  
- INTA_AD(2011)454446 -  
-
INTA 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat írásbeli nyilatkozat az életmentő hivatások veszélyes foglalkozásokká nyilvánításáról és egy európai szabályzat létrehozásáról  
- P7_DCL(2010)0015 - Elévült  
Véronique DE KEYSER , Kader ARIF , Alejandro CERCAS , Stephen HUGHES , Stavros LAMBRINIDIS  
Kiosztás dátuma : 24-03-2010
Lejárat időpontja : 08-07-2010
Aláírók száma : 160 - 08-07-2010

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat