Marie-Line REYNAUD : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 25-06-2007 : az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 25-06-2007 : Parti socialiste (Franciaország)

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Az Öböl-országokkal, beleértve Jement, fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 31-01-2007 / 19-06-2007 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 31-01-2007 / 25-06-2007 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
 • 14-03-2007 / 25-06-2007 : Az Öböl-országokkal, beleértve Jement, fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 20-06-2007 / 25-06-2007 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Póttag 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : A Koreai-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva tartására való állítólagos használatával foglalkozó ideiglenes bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 31-01-2007 / 19-06-2007 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 14-03-2007 / 25-06-2007 : A Koreai-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a szabályozási környezet egyszerűsítésére irányuló stratégiáról  
- AFCO_AD(2006)368068 -  
-
AFCO 
VÉLEMÉNY az új tagállamokban történő társadalmi beilleszkedésről  
- LIBE_AD(2005)353594 -  
-
LIBE 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az Európai Unió nyelvi rendszeréről  
- P6_DCL(2005)0077 - Elévült  
Alfredo ANTONIOZZI , Mario MANTOVANI , Marie-Line REYNAUD , Jan Jerzy KUŁAKOWSKI  
Kiosztás dátuma : 12-12-2005
Lejárat időpontja : 12-03-2006
Aláírók száma : 153 - 12-03-2006
Írásbeli nyilatkozat a csökkentett mértékű ÁFA fenntartásának szükségességéről az építési ágazatban  
- P6_DCL(2005)0060 - Elévült  
Marie-Line REYNAUD , Marie-Noëlle LIENEMANN  
Kiosztás dátuma : 24-10-2005
Lejárat időpontja : 24-01-2006
Aláírók száma : 72 - 24-01-2006

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.