Marie-Hélène AUBERT : 6. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-2004 / 26-02-2007 : a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja - Tag
 • 27-02-2007 / 13-07-2009 : a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja - Alelnök

Nemzeti pártok 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Les Verts-Europe-Ecologie (Franciaország)

Alelnök 

 • 24-06-2007 / 13-07-2009 : Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Képviselok 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Halászati Bizottság
 • 15-09-2004 / 23-06-2007 : Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Halászati Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Halászati Bizottság

Póttag 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Fejlesztési Bizottság
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Az EU-Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Fejlesztési Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Fejlesztési Bizottság
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

JELENTÉS az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat  
- A6-0061/2007 -  
-
AGRI 

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a közösségi vizeken kívül tartózkodó közösségi halászhajók halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- DEVE_AD(2008)396813 -  
-
DEVE 
VÉLEMÉNY a globalizáció szociális dimenziójáról (2005/2061(INI))  
- DEVE_AD(2005)360061 -  
-
DEVE 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Jelenléti ív 
Ez a jelenléti ív a 6. parlamenti ciklus plenáris üléseiről készült jegyzőkönyvek kivonata. A benne található információ csak tájékoztatási célokat szolgál, és az Európai Parlament képviselőinek hivatali idejére terjed ki. Szerkesztetlen adatokat tartalmaz, amelyeken még nem eszközölték a javítást a betegség, szülési vagy szülői szabadság, a jóváhagyott hivatalos parlamenti kiküldetés és hasonló okok miatt indokolt távollét és igazolt hiányzás esetében.