Herbert REUL : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 01-07-2014 / 06-07-2017 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

  • 01-07-2014 / 06-07-2017 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Németország)

Képviselok 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
  • 14-07-2014 / 06-07-2017 : A Koreai-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2017 / 04-07-2017 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Póttag 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
  • 14-07-2014 / 06-07-2017 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2017 / 26-03-2017 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelve irányuló javaslatról  
- ITRE_AD(2016)582211 -  
-
ITRE 
VÉLEMÉNY a közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- ITRE_AD(2015)546728 -  
-
ITRE 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az Európai Unió intézményi felépítésével kapcsolatos lehetséges fejlemények és módosítások (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt) DE  
 

Ich habe gegen diesen Bericht gestimmt, weil er Forderungen enthält, die nicht meinen Vorstellungen von der Weiterentwicklung der Europäischen Union und insbesondere der Wirtschafts- und Währungsunion entsprechen. Ich glaube fest an Europa, den Euro und die Europäische Union, und die EU muss und wird sich weiterentwickeln. Dieser Bericht enthält dafür auch einige positive Ansätze, aber ebenso Punkte, die ich aufgrund sehr offener Formulierungen in dieser Form nicht unterstützen kann. Deshalb habe ich in der Endabstimmung gegen den Bericht gestimmt.

Az euróövezet költségvetési kapacitása (A8-0038/2017 - Reimer Böge, Pervenche Berès) DE  
 

Ich habe gegen diesen Bericht gestimmt, weil er Forderungen enthält, die nicht meinen Vorstellungen von der Weiterentwicklung der Europäischen Union und insbesondere der Wirtschafts- und Währungsunion entsprechen. Ich glaube fest an Europa, den Euro und die Europäische Union, und die EU muss und wird sich weiterentwickeln. Dieser Bericht enthält dafür auch einige positive Ansätze, aber ebenso Punkte, die ich aufgrund sehr offener Formulierungen in dieser Form nicht unterstützen kann. Deshalb habe ich in der Endabstimmung gegen den Bericht gestimmt.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Nyilatkozatok